Bestelformulier - 1 Gegevens besteller

Contactgegevens besteller
Familienaam Voornaam Geslacht E-mailadres
man vrouw
       
Aard van de bestelling:   Telefoonnr School (naam en stad)
bestelling als school als boekhandel
bestelling als leerkracht als particulier
Facturatieadres (exacte gegevens!)
Naam
(Adresregel 2)
Straat, nr. bus
Postcode Gemeente
Leveringsadres idem facturatie ander adres
optionele info
BTW-nummer  
 
WWW-Soft GCV • Kapellestraat 124 • BE-8020 Oostkamp • devriendt@online.be • Fax: 050 75 01 54 • BTW BE 0459 936 485